Zamów bezpłatny poradnik! Wypełnij formularz:
grafika - logo poradnik
Label
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych przeze mnie danych osobowych dla celów marketingowych .
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock) na podany przeze mnie adres email informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422).
Zgadzam się na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock)
Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym formularzu jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock). Dane te będą przetwarzane w celu wysyłki Poradnika i – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to odrębną zgodę – w celu umożliwienia otrzymania materiałów dotyczących oferty Spółki. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w  rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zamówienia Poradnika. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
grafika - cień

o poradniku

grafika - o poradniku poprzednie wersje poradnika

Szanowni Państwo, Drodzy czytelnicy!

Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce już szóste polskie wydanie Poradnika Asfaltowego – unikatowej publikacji stanowiącej usystematyzowany zbiór wiedzy na temat lepiszczy asfaltowych oraz informacji na temat ich efektywnego wykorzystywania w praktyce. Od 2013 r. Poradnik wydawany jest także w innych językach – angielskim, rosyjskim i rumuńskim.
„Poradnik Asfaltowy” jest jednym z narzędzi komunikacyjnych Spółki ORLEN Asfalt, skierowanym do Klientów firmy oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniami asfaltowych lepiszczy drogowych do budowy dróg. Ze względu na merytoryczną zawartość Poradnika i sposób w jaki został napisany, stanowi on ciekawą propozycję dla każdego, kto chciałby poznać aktualną ofertę lepiszczy asfaltowych na polskim rynku oraz ich właściwości i aktualny stan normalizacji.
... rozwińzwiń
przesuń w dół

spis treści

grafika - otwarty laptop
czytaj online

spis treści

INFORMACJA O FIRMIE
 1. ASFALTY I ICH WŁAŚCIWOŚCI
  1. Natura chemiczna lepiszczy asfaltowych
  2. Przeznaczenie asfaltów
  3. Podstawowe właściwości asfaltów
  4. Właściwości funkcjonalne asfaltów
 1. ASFALTY W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH
  1. Technologia stosowania asfaltów
  2. Badanie MSCR asfaltów a odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie
  3. Przyleganie asfaltu do kruszyw
  4. Dane o lepiszczach asfaltowych do projektowania mechanistycznego
...
 1. INFORMACJE TECHNICZNE
  1. Omówienie norm PN-EN 12591 oraz PN-EN 14023
  2. Jakość dostaw asfaltów. Kontrola wg PN-EN ISO 4259
  3. Bezpieczeństwo pracy z asfaltami i ochrona środowiska
rozwińzwiń
przesuń w dół

autorzy

grafika - zdjęcie autora
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992). Autor wielu publikacji z dziedziny lepiszczy asfaltowych i nawierzchni asfaltowych. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w ORLEN Asfalt. Rzeczoznawca SITK RP w dziedzinie nawierzchni drogowych.
grafika - zdjęcie autora
Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2011). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami badań lepiszczy asfaltowych. Dodatkowy obszar zainteresowań to badania z zakresu reologii oraz właściwości niskotemperaturowych asfaltów. Pracownik Działu Badań i Rozwoju w ORLEN Asfalt.
grafika - zdjęcie autora
Studentka Technologii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce badawczej lepiszczy asfaltowych. Główny obszar zainteresowań to właściwości wysokotemperaturowe oraz stabilność koloidalna asfaltów. Pracownik Działu Badań i Rozwoju w ORLEN Asfalt.

Konsultant naukowy:

dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM

współautorzy

dr inż. Jacek Olszacki
Pracownik Działu ds. Technologii, Badań i Rozwoju w ORLEN Asfalt w latach 2006-2014. Obecnie w PKN ORLEN S.A.
mgr inż. Hubert Peciakowski
Pracownik Działu ds. Technologii, Badań i Rozwoju w ORLEN Asfalt w latach 2008-2014. Obecnie w PKN ORLEN S.A.
współautorzyzwiń
przesuń w dół

orlen asfalt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. należy do Grupy ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Naszym Klientom dostarczamy najwyższej jakości produkty, czego dowodem są liczne nagrody branżowe oraz wyróżnienia

Aktualnie ofertę spółki stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):
 • asfalty drogowe,
 • asfalty modyfikowane ORBITON,
 • asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
 • asfalty wielorodzajowe.
przesuń w dół

dział badań i rozwoju

Komórka organizacyjna spółki ORLEN Asfalt. Istnieje od początku funkcjonowania firmy, tzn. od 2003 r. Zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych w zakresie lepiszczy asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, marketingiem technicznym oraz tworzeniem nowych wyrobów. Dla Klientów firmy świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie zastosowań lepiszczy asfaltowych dostarczanych przez spółkę.
...
W dorobku Działu Badań i Rozwoju są zgłoszenia patentowe, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 (asfalt wielorodzajowy BITREX) oraz nagroda polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze (2007). W 2016 r. ORLEN Asfalt uzyskał nagrodę Lider Innowacji w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury za asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HiMA opracowany przez Dział Badań i Rozwoju.
rozwińzwiń

kontakt

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: (+48) 24 256 98 74
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl
www.orlen-asfalt.pl
Dział Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt
tel.: +48 24 256 99 31
krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl